Începe cadastrarea gratuită în alte patru comune oltene, Bobiceşti, Fărcaşele, Radomireşti şi Tia Mare

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt anunță începerea lucrărilor de cadastru în patru comune din județul Olt, Bobicești, Fărcașele, Radomirești și Tia Mare.


Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) și sunt gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020. 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finalizat procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 297 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe. 

„ANCPI a semnat contracte de prestări servicii pentru 228 de loturi (care reprezintă 228 de comune) dintre cele 240 atribuite în urma licitației. Printre acestea se numără și patru comune din județul Olt: Bobicești, Fărcașele, Radomirești și Tia Mare”, se arată într-un comunicat de presă al OCPI Olt.

În județul Olt, dintre cele 22 de comune care beneficiază de finanțare europeană pentru realizarea cadastrului, una este finalizată (Milcov), iar alte trei sunt în lucru (Dăneasa, Dobrosloveni și Sprâncenata). Pentru celelalte 14 comune (Bălteni, Bârza, Cezieni, Cilieni, Crâmpoia, Drăghiceni, Găneasa, Mihăești, Optași-Măgura, Priseaca, Scărișoara, Slătioara, Stoenești și Tătulești) care au rămas neatribuite, ANCPI va iniția o nouă procedură de licitație.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de cadastru pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro - cofinanțare de la bugetul de stat.