Dotări cu echipamente tehnologice în şcolile şi liceele slătinene, printr-un proiect cu fonduri europene, implementat de Primăria Slatina

Din luna decembrie va începe livrarea echipamentelor tehnologice în toate şcolile gimnaziale şi şase licee şi colegii din Slatina, graţie unui proiect cu cofinanţare europeană, implementat de Primăria municipiului Slatina. Valoarea totală a investiţei este de 19.071.477,43.

Primăria municipiului Slatina implementează un proiect cu cofinanţare europeană, prin care toate şcolile gimnaziale, dar şi şase licee şi colegii din oraş vor fi dotate cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice. În luna decembrie, va începe livrarea a 9.107 tablete, 558 laptop-uri, 252 calculatoare, 293 camere, 168 de proiectoare, 172 de ecrane de proiecție, 70 routere wireless și sistem de management pentru echipamentele IT.

 Pe toată perioada cât voi fi primarul dumneavoastră, învățământul va rămâne o prioritate pentru mine. Pe lângă resursele alocate din bugetul local unităților de învățământ voi căuta continuu surse alternative  de finanțare pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului de învățământ.

 Un astfel de proiect în curs de implementare este proiectul „E-EDUCAŢIE în unitățile din învățământul preuniversitar din Municipiul Slatina”, Cod SMIS 144560, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 Valoarea totală a proiectului este de 19.071.477,43 lei și are drept scop asigurarea procesului de învățare în mediul on-line în 14 unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slatina prin dotarea cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, achiziționate în 5 loturi. Cele 14 unități de învățământ care vor beneficia de echipamente sunt: toate școlile gimnaziale și 6 licee și colegii din municipiu. Numărul și tipul de echipamente a fost stabilit la depunerea proiectului, în funcție de nevoile identificate de fiecare unitate de învățământ”, anunţă primarul Slatinei, Emil Moţ.

 În luna decembrie va începe livrarea echipamentelor achiziționate prin 4 loturi de achiziție din cele 5 lansate, iar unitățile de învățământ vor primi 9.107 tablete, 558 laptop-uri, 252 calculatoare, 293 camere, 168 de proiectoare, 172 de ecrane de proiecție, 70 routere wireless și sistem de management pentru echipamentele IT achiziționate. Finanțarea asigurată prin proiect asigură cheltuieli zero pentru unitățile de învățământ beneficiare.

 

Lista unităţilor şcolare beneficiare:

 Şcoala Gimnazială Nr. 1

Şcoala Gimnazială Nr. 3

Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga"

Şcoala Gimnazială "Ştefan Protopopescu"

Şcoala Gimnazială "Vlaicu Vodă"

Şcoala Gimnazială "Eugen Ionescu"

Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu"

Şcoala Gimnazială "George Poboran"

Colegiul Naţional "Radu Greceanu"

Liceul Teoretic "Nicolae Titulescu" - Corp B

Liceul Tehnologic "P.S. Aurelian"

Liceul Tehnologic "Alexe Marin"

Liceul Tehnologic Metalurgic

Liceul cu Program Sportiv