Disney Cup revine la Slatina, după o pauză de doi ani. Când se desfăşoară manifestarea organizată de Primărie

Ediţia cu numărul 14 a manifestării Disney Cup, organizată de Primăria Slatina, se va desfăşura, la finalul lunii mai, potrivit unui proiect de hotărâre ce urmează să fie aprobat de municipalitate. Concursul se organizează prima oară, după doi ani de pandemie.

Manifestarea „Disney Cup” este o activitate extraşcolară, derulată în două etape, care îşi propune să evidenţieze performanţele înregistrate de elevi la disciplinele din aria curriculară, ţinând cont de importanţa diverselor domenii culturale care structurează personalitatea umană, precum şi de conexiunile dintre aceste domenii.

Prima etapă a manifestării este reprezentată de un concurs derulat în fiecare unitate de învăţământ înscrisă în manifestare, care va fi susţinut în data de 24 mai 2022.

A doua etapă a manifestării reprezintă o excursie la Disneyland-Paris (Franţa), care va fi efectuată de câte trei elevi câştigători de la fiecare unitate de învăţământ şi un profesor însoţitor la nouă elevi.

„Fiecare unitate de învăţământ care îşi manifestă intenţia de a participa la manifestare are obligaţia de a completa o fişă de înscriere pusă la dispoziţie de Inspectoratul Școlar Judetean Olt. Fişa de înscriere va purta semnătura directorului şi ştampila unităţii de învăţământ.

Fişa de înscriere, numărul de elevi/clasa cu care va participa la concurs, va fi depusă la registratura Primăriei Slatina (în atenția Serviciului Cultură-Sport) până în data de 16.05.2022, ora 16:00”,
se arată în regulamentul concursului.

Concursul se va desfăşura în data de 24.05.2022, cu începere de la ora 12:30, simultan în toate unitățile de învăţământ din municipiu care s-au înscris la concurs. Subiectele si grila de rezolvare a acestora vor fi întocmite de către Inspectoratul Scolar Judetean Olt, care va asigura realizarea unui număr de 3 variante de test pentru fiecare an de studiu reprezentat în concurs.

Tragerea la sorţi a testului de concurs se va realiza la sediul Primăriei municipiului Slatina, în data de 24.05.2022, ora 10:00, de către o comisie alcătuită din reprezentanți ai primăriei și de la ISJ Olt.

Organizatorii vor pune la dispoziţia fiecărui elev varianta de test trasă la sorţi, varianta care va conţine 40 de întrebări tip grilă din materiile studiate în anul de învăţământ în care sunt înscrişi.

Elevul va bifa un singur răspuns pe care-l va considera corect. Fiecare răspuns corect va fi notat cu câte un punct. În situația în care, pe foaia de concurs, vor exista mai multe variante de răspuns încercuite la o singură întrebare, elevul nu va primi niciun punct. De asemenea, dacă există ștersături, răspunsul va fi invalidat chiar dacă este corect.

Timpul de rezolvare a testului este de 20 minute.

„În vederea desfăşurării în condiţii optime a concursului, fiecare unitate de învăţământ va asigura săli pentru fiecare clasă, precum și personal pentru supravegherea și corectarea lucrărilor. De asemenea, distribuirea pe clase a elevilor înscriși în concurs revine unităților școlare participante. Evaluarea testelor se va realiza de către comisii formate din profesori din unitățile de învățământ înscrise în concurs, comisii ce vor fi monitorizate de reprezentanți ai Primăriei municipiului Slatina”, se mai arată în regulament.

Ce se întâmplă în caz de baraj


În situaţia în care, în urma centralizării rezultatelor pe fiecare unitate de învăţământ, rezultă mai mulţi câştigători cu aceeaşi notă pe fiecare clasă, va fi organizată o probă de departajare a acestora la o dată care se va stabili ulterior. Dacă şi în urma probei de departajare rezultă mai mulţi câştigători, se va organiza o a doua probă de departajare – locul si ora de desfășurare a barajului va fi anunțat în timp util de către organizatori pe siteul Primăriei Slatina (www.primariaslatina.ro) si pe pagina de Facebook a Primariei Slatina (https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiSlatina).

Testul de baraj va conține 15 întrebări fără variante de răspuns și se va desfășura pe parcursul a 10 minute. Anunțarea câștigătorilor va fi făcută la sediul Primariei municipiului Slatina de către un reprezentant al instituției în maximum 15 zile de la data concursului, lista urmând a fi totodată publicată si pe pagina de Facebook a institutiei.

După desemnarea câștigătorilor, Primaria municipiului Slatina, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, va stabili lista însoţitorilor (maximum patru profesori pentru toţi elevii câştigători ai concursului „Disney Cup”, ediţia a XIV-a).

Lista participanţilor la excursia organizată la Disneyland – Paris, precum şi numele reprezentanţilor Primăriei municipiului Slatina, vor fi aprobate prin Dispoziţie a Primarului municipiului Slatina la finalizarea acţiunii de testare a elevilor şi după stabilirea însoţitorilor acestora.