Definitivat 2023. Au fost afişate primele rezultate

Au fost afişate rezultatele examenului de definitivat. Contestațiile pot fi depuse în perioada 25-26 iulie. Rezultatele finale la Definitivat după contestații vor fi cunoscute în 1 august.


Rezultatele pe ţară pot fi consultate aici

Rezultatele din judeţul Olt pot fi consultate aici

În judeţul Olt, anul acesta, la examen s-au înscris 107 candidați, însă nouă dintre ei au absentat.

Pentru promovarea examenului ce dă dreptul de practică în învățământul preuniversitar, candidații trebuie să obțină cel puțin media 8, astfel:

  • media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minim 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare din probele respective
  • media minimă de promovare a examenului este 8

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

 Definitivat 2023: cum se depun contestații

Contestațiile la proba scrisă a concursului de Definitivat 2023 se pot depune sau transmite la centrele de examen, marți, 25 iulie, până la ora 20.00 și miercuri, 26 iulie 2023, până la ora 12.00.

În contestație, candidatul precizează următoarele informații: numele, inițiala tatălui și prenumele; codul numeric personal; denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul; disciplina la care a susținut examenul; nota contestată.

Contestația va fi însoțită obligatoriu de copia cărții de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.