Comunicat de presă - „Sistem pentru managementul accesului în zona urbană și definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina”


  • Foto Comunicat de presă - „Sistem pentru managementul accesului în zona urbană și definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina”

Comunicat de presă

Data: 23 mai 2023

Lansare proiect „Sistem pentru managementul accesului în zona urbană și definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina” - C10-I1.2-2371


Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Slatina, în calitate de Beneficiar lansează proiectul „Sistem pentru managementul accesului în zona urbană și definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina” - C10-I1.2-2371, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie extinderea funcționalităților și acoperirii  sistemului integrat de management al mobilității la nivelul municipiului și zonei urbane funcționale și a subsistemelor componente.

Proiectul va avea următoarele componente majore care vor fi integrate cu sistemele dezvoltate sau în curs de implementare la nivelul municipiului Slatina:

- Definirea unei zone cu emisii reduse (și ulterior cu emisii zero) și controlul accesului autovehiculelor pentru limitarea poluării în zona definită și reducerea impactului negativ asupra mediului;

- Dezvoltarea unei platforme hardware/software pentru gestionarea accesului în zona cu emisii reduse și a transportului comercial la nivelul municipiului Slatina. Controlarea accesului se va face prin intermediul rețelei de camere video cu funcții de recunoaștere a numerelor de înmatriculare și prin intermediul echipamentelor și instalațiilor de restricționare a accesului (ex. bariere). Platforma va avea funcționalități legate de determinarea rutelor și calcularea automată a cuantumurilor datorate în funcție de rutele determinate și monitorizarea deplasării vehiculelor pe rutele prestabilite;

- Sistem monitorizare a parcărilor pentru vehicule comerciale precum și implementarea unor scheme de motivare a transportatorilor pentru a utiliza sistemul și facilitățile de parcare pentru vehiculele comerciale;

- Implementarea unei scheme de acces în zonele controlate de sistem în vederea reducerii impactului negativ asupra mediului și scăderea impactului negativ al transporturilor comerciale asupra traficului urban;

- Componenta de plăți electronice a taxelor de acces se va realiza prin sistemele de plăți electronice existente sau în curs de implementare.

Valoarea totală a proiectului este de 6.297.363,98 lei cu TVA, din care 6.297.363,98 lei cu TVA valoare eligibilă nerambursabilă din Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.2).

Perioada de implementare a proiectului este 09.01.2023 – 09.01.2026, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 2267 din 09.01.2023.


  • Foto Comunicat de presă - „Sistem pentru managementul accesului în zona urbană și definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina”


  • Foto Comunicat de presă - „Sistem pentru managementul accesului în zona urbană și definirea unei zone cu emisii poluante reduse la nivelul municipiului Slatina”

  • Varianta PDF poate fi descărcată AICI