Comunicat de presă - „Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina”


  • Foto Comunicat de presă - „Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina”

Comunicat de presă

Data: 24 mai 2023

Lansare proiect „Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina” - C10-I1.2-2391

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Slatina, în calitate de Beneficiar lansează proiectul „Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina” - C10-I1.2-2391, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie extinderea funcționalităților și acoperirii  sistemului integrat de management al mobilității la nivelul municipiului și a subsistemelor componente.

Proiectul va avea următoarele componente majore:

- Sistem de iluminare inteligentă a zonelor cu risc mare de accidente de pe coridoarele pietonale și a trecerilor de pietoni și/sau a zonelor cu trafic mixt. Sistemul va avea o rețea de senzori care vor permite culegerea în timp real a datelor cu privire la condițiile de mediu, traficul rutier și traficul pietonal. Informațiile culese vor fi prelucrate și vor permite comanda lămpilor luminoase pentru reducerea numărului de accidente, creșterea siguranței și creșterea atractivității transportului pietonal.

- Informarea activă și dinamică a pietonilor pe durata deplasării pe coridoarele pietonale (echipamente de semaforizare pentru pietoni cu senzori și amplasarea semnalelor luminoase la nivelul trotuarului, afișoare pentru informații dinamice privind rutele și duratele de deplasare etc.).

- Instalarea mobilierului urban inteligent pe coridoarele pietonale la nivelul municipiului Slatina și integrarea acestora în sistemul de management al mobilității. Mobilierul urban inteligent va permite pietonilor recuperarea capacităților motrice necesare deplasării pe coridoarele pietonale și va avea următoarele facilități: celule fotovoltaice sau surse alternative de energie pentru independența energetică a echipamentelor instalate în mobilier, prize pentru încărcarea dispozitivelor electronice, panouri de informare pentru cetățeni etc.

Valoarea totală a proiectului este de 6.297.363,98 lei cu TVA, din care 6.297.363,98 lei cu TVA valoare eligibilă nerambursabilă din Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.2).

Perioada de implementare a proiectului este 09.01.2023 – 09.01.2026, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 2261/09.01.2023.

  • Foto Comunicat de presă - „Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina”

  • Foto Comunicat de presă - „Sistem ITS suport pentru transportul pietonal la nivelul coridoarelor pietonale din municipiul Slatina”
Varianta PDF poate fi vizualizată AICI