Comunicat de presă semnare contract „Extinderea facilităților de captare, înmagazinare și tratare apă potabilă în aglomerarea Bălteni-Perieți-Schitu” Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)

A fost semnat contractul „Extinderea facilităților de captare, înmagazinare și tratare
apă potabilă în aglomerarea Bălteni-Perieți-Schitu” 

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)


Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structura- le şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020.
POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din județul Olt în perioada 2014 - 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/19.11.2019. Valoa- rea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.
Unul dintre cele 26 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv contractul CL 25 ”Extinderea facilităților de captare, înmagazinare și tratare apă potabilă în aglomerarea Bălteni-Perieți-Schitu” a fost semnat la data de 13.07.2021.
Contractul CL 25 a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor le- gislației românești în domeniu, asocierii S.C. WAGRAMER TERMO 2000 S.R.L.- S.C.CONDOR PADURARU S.R.L,- S,C.AMPER S.R.L. – S.C.AQUASPECIALIST S.R.L, lider de asociere fiind S.C. WAGRAMER TERMO 2000 S.R.L.. Valoarea contractului este de 8.669.023,38 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co- finanțare din Bugetul Local. Durata totală de execuție este de 34 luni (6 luni durata de execuție a proiectului, 25 de luni perioada efectivă de executare a lucrărilor, 3 luni perioada de teste), la care se adaugă 36 de luni – perioada de notificare a defectelor.

Prin intermediul contractului CL 25 se vor realiza lucrări de
•    Extindere front captare Bălteni;
•    Extindere gospodărie de apă Bălteni, prin realizare:
o    Stație de tratare Bălteni;
o    Rezervor de înmagazinare a apei V = 400 mc (metalic);
o    Camera de vane și stație de pompare apă potabilă (pentru localitățile Pereți și Schi- tu);
o    Bazin de retenție ape de la spălare filtre.

Obiectivul POIM în județul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM - protecţia şi îmbunătăţi- rea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis- ului de mediu.
                                                                                                                                                                               I Director General: Catalin USURELU I
Contact: Mărgărit Longin, Responsabil Relaţii Publice şi Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poştal 230072, Slatina, judeţul Olt, România, Tel: 0249 431 750 Fax: 0349 401 168 Email: uip@caolt.ro