Comunicat de presă - „Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina’’  • Foto Comunicat de presă - „Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina’’

Comunicat de presă

Data: 22 mai 2023Lansare proiect

„Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina’’ - C10-I1.2-312

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Slatina, în calitate de Beneficiar lansează proiectul „Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina” - C10-I1.2-312, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem integrat de management al mobilității la nivelul municipiului și zonei urbane funcționale care să includă, pe lângă sistemele deja implementate sau în curs de implementare, și sistemul inteligent de management al parcărilor.

Proiectul va avea în componența sa următoarele:

Realizarea (proiectarea și implementarea) unei platforme hardware/software de Mobilitate ca Serviciu (MaaS) pentru integrarea sistemelor de transport și furnizarea soluțiilor de mobilitate multi-modală. În această platformă vor fi integrate, în primă fază, cel puțin următoarele sisteme: sistemul de management al traficului, sistemul de management al transportului public, sistemul de închiriere biciclete, sistemul de stații de încărcare vehicule electrice și sistemul inteligent de management al parcărilor. Pentru aceste sisteme integrate se vor avea în vedere cel puțin următoarele: informarea cu privire la disponibilitate serviciului oferit și integrarea tarifară.

Realizarea (proiectarea și implementarea) unui sistem inteligent de management al parcărilor cu următoarele componente: rețea de senzori (inclusiv camere video) pentru monitorizarea locurilor de parcare, sistem de gestiune a locurilor de parcare, sistem de plată pentru serviciile de parcare, sistem de restricționare a accesului la locurile de parcare, sistem de informare și rezervare a locurilor de parcare, componenta de interfațare și integrare cu alte sisteme.

Valoarea totală a proiectului este de 6.297.363,98 lei cu TVA, din care 6.297.363,98 lei cu TVA valoare eligibilă nerambursabilă din Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.2).

Perioada de implementare a proiectului este 06.01.2023 – 06.01.2026, conform prevederilor contractului de finanțare nr. 1589/06.01.2023.


  • Foto Comunicat de presă - „Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina’’


  • Foto Comunicat de presă - „Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina’’


    Varianta PDF poate fi vizualizată AICI