Categoriile de elevi care trebuie să prezinte aviz epidemiologic la revenirea în colectivitate

Părinţii trebuie să ştie că la revenirea în colectivitate a copiilor avizul epidemiologic de la medicul de familie NU este obligatoriu. Cei care trebuie să prezine o astfel de adeverinţă medicală sunt cei care se înscriu într-un nou ciclu de învăţământ, adică creşă, grădiniţă, clasa pregătitoare, clasa a V-a şi clasa a IX-a.

 

Medicul de familie eliberează documente medicale, respectiv adeverință medicală de înscriere în colectivitate, aviz epidemiologic și fișă de vaccinări, NUMAI LA ÎNSCRIEREA ÎNTR-UN NOU CICLU DE ÎNVĂȚĂMÂNT, adică pentru creșă, grădiniță, clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a. Toți ceilalți copii NU TREBUIE să prezinte adeverințe medicale sau avize epidemiologice, transmite Ministerul Sănătăţii.

Documentele medicale necesare înscrierii/transferului în unităţile de învăţământ

- La înscrierea în creşă/grădiniţă: adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate, modelul din Anexa nr. 16.1 (împreună cu avizul epidemiologic şi dovada de vaccinare a copilului- Anexa 16.2)

    - eliberată de medicul de familie.

    - La înscrierea în clasa pregătitoare:

    a) Dacă copilul a frecventat o grădiniţă în care există cabinet medical şcolar: fişa medicală de la grădiniţă şi adeverinţă medicală conform modelului prevăzut la Anexa nr. 16.3 - eliberate de medicul şcolar al grădiniţei frecventate;

    b) Dacă copilul a frecventat o grădiniţă în care nu există cabinet medical şcolar: adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) - eliberată de medicul de familie.

    - La înscrierea în clasa a IX-a:

    a) Dacă elevul a frecventat o şcoală în care există cabinet medical şcolar: fişa medicală de la şcoală şi adeverinţă medicală conform modelului prevăzut la Anexa nr. 16.3 - eliberate de medicul şcolii frecventate;

    b) Dacă elevul a frecventat o şcoală în care nu există cabinet medical şcolar: adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) - eliberată de medicul de familie.

    - În cazul transferului între diferite unităţi de învăţământ:

    a) Dacă antepreşcolarul/preşcolarul/elevul a frecventat o unitate de învăţământ cu cabinet medical propriu: fişa medicală de la unitatea de învăţământ de la care se transferă - eliberată de medicul şcolar;

    b) Dacă antepreşcolarul/preşcolarul/elevul a frecventat o creşă/grădiniţă/şcoală fără cabinet medical propriu: adeverinţa medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) - eliberată de medicul de familie.