Bani din fondul de rezervă al CJ Olt, pentru două primării. Fondurile, necesare pentru două proiecte de utilitate publică

Consiliul Judeţean Olt a alocat, în şedinţa de joi, bani din fondul de rezervă pentru două primării din judeţ care ar fi intrat în incapacitate de plată fără aceste fonduri. 


Primăria Dobrosloveni va primi un sprijin de un milion de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, și Primăria Ianca va primi 500.000 de lei din aceeași sursă.

În acest sens, în ședința ordinară de joi, 27 iulie, consilierii județeni au aprobat un proiect de hotărâre inițiat de președintele CJ Olt, Marius Oprescu.

„Din Fondul de rezervă, astăzi, au fost alocate sume pentru comunele Dobrosloveni și Ianca, acestea având situații deosebite. Ele urmau să intre în incapacitate de plată, dacă nu le alocam acești bani”, a declarat președintele CJ Olt.

Alocarea banilor se face la solicitarea expresă a celor două instituții aflate în dificultate financiară.

„Prin adresa nr. 4076/20.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 7672/22.06.2023, Primăria Comunei Dobrosloveni a solicitat sprijin financiar în sumă de 1.000.000 lei, sumă necesară pentru finalizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, proiect cu rol esențial pentru îmbunătățirea calității vieții tuturor locuitorilor din comună.

Prin adresa nr. 3148/13.07.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8565/13.07.2023, Primăria Comunei Ianca solicită sprijin financiar în sumă de 500.000 lei, sumă necesară pentru decontarea situațiilor de plată aferente proiectului finanțat prin fonduri europene AFIR „PRIMA ÎNFIINȚARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MANAJERĂ ÎN SATUL IANCA, COMUNA IANCA, JUDEȚUL OLT”. Nefinalizarea acestui proiect la termen poate aduce corecții financiare majore din partea AFIR, inclusiv riscul de dezangajare a valorilor contractuale”, se arată în referatul de aprobare a proiectului.