Aproape 1.000 de olteni au solicitat cardul european de sănătate

De la începutul anului, Casa de Asigurari de Sănătate Olt a eliberat 983 de carduri europene de sănătate, cu peste 600 de carduri mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Cardul europen de asigurat conferă dreptul titularului de a beneficia de asistență medicală devenită necesară, în cursul unei șederi temporare, într-un stat membru al Uniunii Europene.

Cardul european de asigurări de sănătate se obţine în urma unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate, însoţită de copia actului de identitate și dovada calității de asigurat. Documentele pot fi trimise pe adresa de mail: olt.cardeuropean@gmail.com, prin poștă, prin fax sau depuse la ghișeu. În 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cardul este emis  și transmis prin servicii poștale la adresa menționată în cerere.

Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia în baza cardului european de asigurări de sănătate?

Cardul europen de asigurat conferă dreptul titularului de a beneficia de asistență medicală devenită necesară, în cursul unei șederi temporare, într-un stat membru al Uniunii Europene.

Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului în care se deplasează titularul cardului și nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul respectiv. Este posibil ca pentru anumite servicii să se perceapă co-plată, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral.

Pe baza acestui card nu se pot solicita tratamente pentru afecţiunile pre-existente călătoriei în străinătate, ci numai pentru problemele de sănătate care apar în timpul sejurului”, transmite CAS Olt.

De asemenea, cardul  nu acoperă situaţia în care deplasarea persoanei asigurate într-un alt stat membru UE are drept scop beneficierea de tratament medical.

Cardul european de asigurări sociale de sanatate este gratuit, fiind suportat exclusiv din FNUASS si este livrat (prin posta) asiguratului personal. Cardul este valabil 2 ani de la data eliberarii.