Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

SC  ECOMIX AGREGATE  SRL anunţă publicul interesat  asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „IAZ PISCICOL CU EXTRACTIE DE BALAST”, propus a fi amplasat în Slatioara, T17/11, P17/2/1,P17/1/1, T17/11, P24/1/1, P25/1 județul Olt.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00- 16.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în termen de 10  zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM OLT.