ANUNT PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICA

SC ECOMIX AGREGATE  SRL din Slatina, str. Dinu Lipatti, nr. 1, bl.1, parter,  jud. Olt, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  pentru proiectul  „IAZ PISCICOL CU EXTRACTIE DE BALAST”, propus a fi amplasat  în   Slatioara, T17/11, P17/2/1,P17/1/1, T17/11, P24/1/1, P25/1 , județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. 

Raportul privind evaluarea impactului   asupra mediului poate fi consultat la sediul Agentiei  pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ  Olt  si la SC ECOMIX AGREGATE  SRL, Slatina, str. Dinu Lipatti, nr. 1, bl.1, parter,  jud. Olt in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00 . 

Documentele mentionate sunt  disponibile si la urmatoarea adresa de internet.http://apmot.anpm.ro; 

Dezbaterea publica a raportului  privind impactul asupra mediului va  avea loc la sediul Scolii Gimnaziale Slatioara- sala de clasa  nr.2, judetul Olt, in data de 23.08.2022, incepand cu orele 13.00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului Olt, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt, pana la data dezbaterii publice.