Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC FERMA MAARTJE ELISABETH SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ÎMPĂDURIRE TEREN AGRICOL - FERMA MAARTJE ELISABETH", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cezieni, T 105, P 3, nr. cad. 1577 şi T 23, P 1, nr. cad. 50836, judeţul Olt. 

Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt şi la sediul titularului din comuna Cezieni, sat Cezieni, str. Zambilei, nr. 1, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.