Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

S.C. RB  SOLAR  ENERGY  S.R.L., titular al proiectului ”Construire centrala fotovoltaica, imprejmuire teren si acces auto”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Construire centrala fotovoltaica, imprejmuire teren si acces auto” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Dobrun, CF 54248,  județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 800- 1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.