Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C.  BDM ROMAGREGATE  S.R.L., titular al proiectului „IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST” propus a fi amplasat în comuna Slătioara, T 57/4, P 19, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00- 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.