Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA, titular al proiectului „CONSTRUIRE STAŢIE DE PREEPURARE CU TRATAREA APELOR REZIDUALE DIN ACTIVITATEA SECŢIEI DE BOLI INFECŢIOASE", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE STAŢIE DE PREEPURARE CU TRATAREA APELOR REZIDUALE DIN ACTIVITATEA SECŢIEI DE BOLI INFECŢIOASE", propus a fi amplasat în Slatina, str. Crişan, nr. 5, jud. Olt. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt, din Slatina, strada Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.