Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC FERMA MAARTJE ELISABETH SRL, titular al proiectului „ÎMPĂDURIRE TEREN AGRICOL -  FERMA MAARTJE ELISABETH”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ÎMPĂDURIRE TEREN AGRICOL -  FERMA MAARTJE ELISABETH”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cezieni, T105, P3, nr. cad. 1577 şi T23, P1, nr. cad. 50836, judeţul Olt. 


Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, din Slatina, strada Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Olt.