Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC ALFA GREEN ENERGY SRL, titular al proiectului „Construire centrală electrică fotovoltaică 9,9 MW şi împrejmuire teren”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire centrală electrică fotovoltaică 9,9 MW şi împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în comuna Iancu Jianu, sat Iancu Jianu, jud. Olt. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Olt, din Slatina, str. I. Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, precum şi la următoarea dresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.