Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

CONSTANTIN MIRCEA şi CONSTANTIN CRISTINA LOREDANA, titulari ai proiectului „Spălătorie auto cu 6 posturi, vulcanizare auto şi clădire destinaţie mixtă (birou, spaţiu tehnic şi cafe bar pentru clienţii spălatoriei auto)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Spălătorie auto cu 6 posturi, vulcanizare auto şi clădire destinaţie mixtă (birou, spaţiu tehnic şi cafe bar pentru clienţii spălătoriei auto)”, propus a fi amplasat municipiul Caracal, B.dul Antonius Caracala, nr. 163, judeţul Olt. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Olt, din Slatina, str. I. Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.