Anunț Public

PERSOANE FIZICE ASOCIATE: Popa Elena-Rodica, Stoica Iulian, Nedelcu Maria, Guran Mihaela-Elena-Alexandra, Stoica Ion-Lucrețiu-Cristodor, Stoica Laurențius-Constantin, Stoica Liviu- Bogdan, Blagu Corneliu,  Brăgaru Viorica, Pâslaru Valerica, Nedelcu Mihaela, Dumitrescu Adrian-Nicolae, Dumitrescu Alexandru-Florian, Masu Constantin, Stănescu Ion, Stănescu Răsvan, Georgescu Rodica, Florescu Ana-Maria Florica, Peaha Rili George, Georges Doina Muriel și Drăghici Melania-Pia anunță  publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru ″AMENAJAMENT SILVIC U.P. I PERSOANE FIZICE″.

Proiectul deciziei și informațiile privind posibilul impact asupra mediului al planului pot fi  consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, judeţul Olt, de luni - vineri între orele 800 -1400 şi la sediul  S.C. AMENAJĂRI SILVICE ȘTEFAN S.R.L din Pitești, str. Constructorilor nr. 4, bl. 17, sc. A, ap. 18, județul Argeș,  precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Comentariile/observațiile/propunerile publicului se primesc la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro şi la sediul  S.C. AMENAJĂRI SILVICE ȘTEFAN S.R.L din Pitești, str. Constructorilor nr. 4, bl. 17, sc. A, ap. 18, județul Argeș, e-mail: amenajarisilvice@gmail.com.