ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI NR.9 de CERERI DE FINANȚARE


Aprobat,

 

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI NR.9 de CERERI DE FINANȚARE

pentru

 

Măsura nr. 1: Diversificarea veniturilor prin dezvoltarea infrastructurii turistice și 

                      de agrement

Măsura nr. 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru pescuit și pentru acvacultură

Măsura nr. 3: Sprijinirea activităților de promovare, aprovizionare și comercializare 

                      a produselor pescărești și din acvacultură

Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni, anunță prelungirea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești 2014 – 2020, PU 4 a Programul Operaţional Pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 14 iunie 2022, ora 12:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 15.08.2022, ora 12:00

 

Alocarea financiară pentru fiecare măsură

Denumirea Măsurii

Alocare indicativă pe sesiune

lei

euro*

Măsura nr. 1:

10.439.722,61

2.110.612,50

Măsura nr. 2:

 494.630,00

100.000,00

Măsura nr. 3:

    247.315,00

50.000,00

curs INFOEURO : *1 euro = 4,9463 lei, conform Deciziei Directorului General al DGP AMPOPAM nr.14/22.03.2022

 

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate, vor fi depuse on-line pe https://2014.mysmis.ro:

- pentru măsura 1: POPAM/1040/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare);

- pentru măsura 2: POPAM/1041/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare);

- pentru măsura 3: POPAM/1042/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare);

 

Sediu

Adresă

Contact

AGLPPO Corabia

(FLAG Corabia)

Oras: Corabia, Judet: Olt

Strada: Portului nr: 1A, cam.13

Cod postal: 235300

e-mail: aglppo@yahoo.com
Web: www.aglppo.ro
Telefon: 0349.882.191,   0786.197.208,
0786.197.209,   
0786.197.777

 

Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea proiectului va fi echivalentul în LEI a 400.000 EURO la cursul INFOEURO*.

Excepții:

Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă care poate fi acordată unui pescar pentru finanțarea unor investiții care contribuie la diversificarea veniturilor  prin dezvoltarea pe lângă activitatea de bază, a unor acțiuni complementare, incluzând investiții la bord, turismul cu undița, restaurant, servicii de mediu aferente aferente pescuitului cu undița și activități educaționale care privesc pescuitul, va fi echivalentul în LEI a 75.000 EURO la cursul INFOREURO*.

Valoarea minimă eligibilă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea proiectului va fi echivalentul în LEI a 1.000 EURO la cursul INFOREURO*

04.07.2022