Anunţ pierdere

Pierdut parafă Corpul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din Romania, pe numele Ciobanu Mihaela, Expert Contabil CECCAR, filiala Olt, nr. 45469. 

Se declară nulă.