Anunţ pierdere

MINI-COMPLEX S.R.L., societate comercială cu sediul in Comuna Găneasa, Sat Dranovăţu, jud Olt, înregistrată la ORCT Olt sub nr J28/935/1991, CUI 1534252, declara pierdut Certificat de Înregistrare seria B nr. 1890459 emis de ORCT Olt în data de 19.01.2009, pentru autorizare cod CAEN de activitate 5630.

SE DECLARĂ NUL!