Anunţ INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL „ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN SI LUCRARI ORGANIZARA EXECUTIEI”

PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA            

Data anunţului: 21.03.2023


INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

„ANSAMBLU  LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN SI LUCRARI ORGANIZARA EXECUTIEI”


Argumentare: In baza C.U.nr. 796/22.11.2022- se initiaza PUZ in vederea stabilirii cerintelor de elaborare/eliberarii avizului de oportunitate

Initiator: S.C. Viorelelor Residence S.R.L. si S.C. TDT Dopo Imobiliare S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal „ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN SI LUCRARI ORGANIZAREA EXECUTIEI" |în perioada 21.03.2023- 30.03.2023

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: AREAL DESIGN S.R.L.

Documentatia de urbanism se poate consulta pe pagina de internet a institutiei sau la sediul Primariei Municipiului Slatina, str.Mihail Kogalniceanu,nr.1, telefon 029439377 

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a PUZ si eliberării avizului de oportunitate

Răspunsul la observaţiile transmise va fi afisat in termen de 15 zile de la finalitatea procedurii de informare

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

  -  Etapa pregătitoare P.U.Z și R.LU aferent: 21.03.2023- 30.03.2023

  -  Elaborarea propunerilor P.U.Z și R.L.U aferent: 10.04.2023- 24.04.2023

  -  Etapa aprobării propunerii P.U.Z și R.L.U, procedură transparență decizională.

  • Foto Anunţ INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  „ANSAMBLU  LOCUINTE COLECTIVE, IMPREJMUIRE TEREN   SI LUCRARI ORGANIZARA EXECUTIEI”