Anunţ Ecumenic Funerar SA

Ecumenic Funerar SA, în calitate de concesionar al Serviciului de Administrare şi Exploatare cimitire umane din Municipiul Slatina „Cimitirului Strehareţi”, somează prin prezenta pe domnul Grigorescu Alexandru (cât şi moştenitorii legali ai acestuia), în calitate de titular al locului de veci din Cimitir Extindere, fig 2, loc 21-22, cu privire la achitarea debitului cu care figurează în evidenţele subscrisei, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunţ.

În situaţia în care nu se vor achita debitele restante, vom proceda la retragerea dreptului de folosinţă asupra locului de veci.