Anunţ

SC GAV COMSERV SRL, cu sediul în Caracal, str. Mircea Vodă, nr. 133, judeţul Olt, anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de: „TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI PERICULOASE COD CAEN 4941", la adresa în afara sediului propriu şi a sediilor secundare.  

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.