ANUNT

DUMITRU ADRIANA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Olt, in cadrul procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru" PLAN URBANISTIC ZONAL -LOTIZARE IN SASE LOTURI A TERENULUI DIN STR. GENERAL MAGHERU, NR. 72 IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE IN CARACAL, STR. GENERAL MAGHERU, NR. 72 , JUDETUL OL T ,, : planul nu necesita evaluare de mediu si nici evaluare adecvata urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Documentatia care a stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare si proiectul deciziei etapei de incadrare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, judetul Olt, in zilele de luni - vineri, intre orele 8°0- 14°0, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro 

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le trimite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Olt, in termen de 10 zile calendaristice de la data publiciirii anuntului.