Anunţ

SC AAS CONSTRUCT SRL, COMUNA FURCULEŞTI, ŞI PERSOANELE FIZICE VECU MIHAI, VECU ALINA, MICU GHEORGHE ŞI MICU FLORINA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru „AMENAJAMENT SILVIC U.P.I. BADIA", pe teritoriul UAT: Izvoarele, jud Olt (53%) şi respectiv UAT Blejeşti şi Furculeşti, jud. Teleorman (47%): planul nu necesită evaluare adecvată şi evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.


Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare şi proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro


Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite, în scris, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.