Anunţ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt şi SC EPSON PATRICIA SRL, cu sediul în comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt, anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de: cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, cod CAEN 0111 şi activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 0161, la adresa comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt.

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun, în scris, la sediul APM Olt, Slatina, strada Ion Moroşanu, nr. 3, pe toată perioada desfăşurării procedurii.