Anunţ

SC IRVEN COM SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru PUZ - CONSTRUIRE FABRICA PREPARATE DIN CARNE, EXTINDERE FABRICA DE PAINE P+1E, MAGAZIE CEREALE P, amplasat în str. Acad. Petre S. Aurelian, nr. 37, nr. cad. 57880, municipiul Slatina, Jud. Olt. 

Planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare şi proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.