Anunţ

SC CIPAGRODAR AGRICULTURA SRL, cu sediul în comuna Slătioara, sat Salcia, str. Primăverii, nr. 168, anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de:

0161 - activităţi auxiliare pentru producţia vegetală care se desfăşoară la beneficiar sau în afara sediilor proprii
0164 - pregătirea seminţelor
5210 - depozitări
la adresa comuna Găneasa, sat Dranovăţu, str. Vâlcei, nr. 5.

Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun, în scris, la sediul APM Olt, str. Ion. Moroşanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.