Angajatorii sunt obligaţi să ia o serie de măsuri în zilele caniculare

Reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, 2-4 litri de apă pe zi, echipament de protecţie şi asigurarea de duşuri, sunt doar câteva dintre condiţiile care trebuie asigurate muncitorilor în zilele caniculare.  Angajatorii care nu pot asigura aceste condiţii, vor eşalona timpul de lucru sau vor sista activitatea de comun acord cu sindicatul.

 

Având în vedere avertizările meteo, când temperaturile vor urca la extrem, angajatorii trebuie să fie pregătiţi să asigure măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, potrivit Ordonanţei de Urgenţă (OUG) a Guvernului 99/2000. În sensul prevederilor OUG 99/2000 prin temperaturi extreme se înțelege temperaturile exterioare ale aerului, care depășesc +37°C sau, corelate cu condiții de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.

Măsuri minimale

Măsurile pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă vor fi stabilite de angajator, împreună cu reprezentanții sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanții aleși ai salariaților. În unitățile în care funcționează comitetele de securitate și sănătate în muncă măsurile vor fi stabilite de acestea.

Pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă în instituții și în unități finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituțiilor.

Pentru ameliorarea condițiilor de muncă, angajatorii vor reduce intensitatea şi ritmul activităţilor fizice, vor asigura ventilaţia la locul de muncă şi vor alterna efortul dinamic cu cel static. De asemenea, se vor alterna perioadele de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Măsuri

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, administratorii firmelor trebuie să le asigure apă minerală adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb, echipament individual de protecţie şi duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în OUG nr. 99/2000 (reducerea programului de lucru, eşalonarea pe doua perioade a zilei de lucru etc.).

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri: asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute; asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Pentru nerealizarea măsurilor prevăzute mai sus se vor aplica, acolo unde este cazul, sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.

În aceste zile sunt înregistrate temperaturi de peste 35 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat.