Alexandru Drăghia, din Caracal, va reprezenta interesele tinerilor români la ONU

Alexandru Drăghia, elev la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal, şi Ana Maria Lăzăruc, din Iaşi, sunt delegaţii României la ONU, pentru a reprezenta interesele a peste cinci milioane de tineri români la Națiunile Unite în cadrul lucrărilor Adunării Generale la New York. 


Programul Delegat de Tineret la ONU a debutat în România în 2006, fiind deja o tradiție în țara noastră. În prezent, acesta se desfășoară sub egida Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și a Ministerului Afacerilor Externe. Scopul programului este de a antrena tinerii cu potențial cu vârste între 18-25 ani în activitatea celui mai mare for decizional global și de a-i mobiliza în activitățile de tineret din țară.

Tinerii Delegați vor reprezenta interesele a peste 5 milioane de tineri români la Națiunile Unite în cadrul lucrărilor Adunării Generale la New York. 

După numeroasele probe desfășurate în perioada 26-27 ianuarie 2023, atât în limba română, cât și în limba engleză, au rămas doar patru candidați pentru ultima zi de probe, iar dintre aceștia, câștigătorii, în final, au fost Anamaria Lăzăruc și Alexandru Drăghia (mandat 2022-2023).

Comisia de concurs a declarat că toți cei 10 candidați din totalul de 43 de tineri înscriși care au ajuns în etapele de interviu pentru funcția de „delegat de tineret la ONU” au fost extraordinari, toți au fost extrem de buni, extrem de pregătiți, toți meritând să reprezinte România la ONU. 

  • Foto Alexandru Drăghia, din Caracal, va reprezenta interesele tinerilor români la ONU

Alexandru Drăghia

Alexandru Drăghia este elev la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din Caracal și a pornit pe drumul diplomației și al relațiilor internaționale de la vârsta de 16 ani. Pasionat fiind de drepturile copiilor și tinerilor, în special cel de a participa la procesul de luare a deciziilor care îi privesc, acesta a dezvoltat și s-a implicat în numeroase proiecte naționale și internaționale menite să aducă nevoile tinerilor în atenția decidenților. Printre interesele sale se numără drepturile omului, educația incluzivă și de calitate, dar și problematica securității internaționale. Prioritățile pentru mandatul său ca Delegat de Tineret al României la ONU se consolidează în jurul celui de-al patrulea Obiectiv pentru Dezvoltare Durabilă – Educație Incluzivă și de Calitate -, dar și în jurul implicării active a tuturor tinerilor, îndeosebi cei din comunități izolate sau dezavantajate, în procesul de luare a deciziilor.

Anamaria Lăzăruc

Anamaria Lăzăruc urmează, în prezent, masterul de Psihologie Clinică și Psihoterapie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Este antreprenor și dezvoltă proiectele Instincted.ro și Digital Medics, prin care să răspundă la nevoi educaționale și de prevenție pentru sănătate. Anamaria are o vastă activitate în programele naționale și internaționale de tineret, promovând și implementând numeroase programe cu scop educațional și social. Fiind un specialist în formare în domeniul sănătății mintale, aceasta își dorește să creeze, împreună cu tinerii din România, inițiative și acțiuni care să conducă la creșterea calității vieții acestora, având în vizor cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale agendei 2030. Pentru mandatul de Delegat de Tineret al României la ONU, Anamaria are ca priorități încurajarea tinerilor de a participa activ în comunitate, precum și cultivarea simțului responsabilității.