Începe evaluarea elevilor de clasa a II-a

Astăzi s-a dat startul probelor din cadrul Evaluării Naţionale pentru copiii de clasa a II-a. Astfel, micuţii au susţinut astăzi proba la limba română/maternă, scris.


Mâine aceştia vor susţine proba de citit la aceeaşi materie, iar miercuri cor susţine proba la matematică. Vineri va fi organizată proba de limba română/maternă pentru minorităţile naţionale scris şi vorbit.

Rezultatele obţinute la evaluările naționale II, IV, VI nu se afișează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.

Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune;

informarea elevilor şi a părinţilor/a reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate și comunicarea către aceștia, dacă este cazul, a planurilor individualizate de învățare.