Comunicat semnare contract „Îmbunătățirea facilităților de tratare a apei uzate pentru aglomerarea Balș”
A fost semnat contractul de lucrări „Îmbunătățirea facilităților de tratare a apei uzate pentru aglomerarea Balș”

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)


Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea    dezvoltării    sectorului    de    mediu    în     Romania,     în     perioada     2014-2020. POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din județul Olt în perioada 2014 - 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/ 19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.

Unul dintre cele 26 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv contractul CL 21 „Îmbunătățirea facilităților de tratare a apei uzate pentru aglomerarea Balș” din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014- 2020” a fost semnat la data de 05.05.2022.

Contractul de lucrări CL 21 a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, asocierii S.C. CORAL S.R.L - S.C. PET COMMUNICATIONS S.R.L cu S.C.CORAL S.R.L lider de asociere. Valoarea contractului este 17.167.534,73 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local. Durata de execuţie a Contractului este de 34 luni (6 luni durata de execuție a proiectului, 25 de luni perioada efectivă de execuție a lucrărilor, 3 luni perioada de teste și punere în funcțiune).

Prin intermediul contractului CL 21 se vor realiza proiectarea și execuția lucrărilor pentru extinderea și reabilitarea facilităților de tratare apă uzată în aglomerarea Balș.

Prin intermediul contractului se va construi un cămin nou de admisie, prevăzut cu deversor pentru limitarea debitului de alimentare a stației de epurare, montarea unui debitmetru magnetic, montare instalație automată de prelevare a probelor pentru măsurarea parametrilor calitativi ai apei uzate, reabilitarea bazinelor biologice existente, realizarea a două unități noi de pretratare, realizare unitate de recepție pentru nămolul provenit din fosele septice, bazin biologic nou, realizare stație pentru îndepărtarea fosforului, realizarea unui nou bazin de colectare, conductă nouă pentru descărcare apă epurată în emisar.

Obiectivul POIM în județul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM - protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

                                                                                                                                                                                   I Director General: Catalin USURELU I

Contact: Mărgărit Longin, Responsabil Relaţii Publice şi Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poştal 230072, Slatina, judeţul Olt, România Tel: 0249 431 750 Fax: 0349 401 168 Email: uip@caolt.ro