Comunicat semnare contract „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia” Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)A fost semnat contractul „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia”

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)


Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020.

POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din județul Olt în perioada 2014 - 2020”, în baza Contractului de finanţare nr. 279/19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.

Unul dintre cele 26 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv contractul CL 07 „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia” a fost semnat la data de 09.07.2021.

Contractul CL 07 a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, asocierii SC TOP DECON SRL și SC SCADT SA, lider de asociere fiind SC TOP DECONSRL. Valoarea contractului este de 53.046.350,88 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local. Durata contractului de execuție este de 39 luni, la care se adaugă 36 de luni – perioada de notificare a defectelor.

Prin intermediul contractului CL 07 se vor realiza lucrări de reabilitare și extindere ale sistemelor de alimentare cu apă existente pentru a asigura racordarea întregii populații la serviciile de alimentare cu apă centralizate. În cadrul contractului vor fi executate lucrări pentru:

Obiectul 1: Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia, respectiv reabilitare conductă de aducțiune Corabia, extindere rețele de canalizare menajeră și reabilitare rețele de canalizare menajeră, stații de pompare ape uzate;

Obiectul 2: Rețele de distribuție apă potabilă în cartierul Tudor Vladimirescu;

Obiectul 3: Rețele de distribuție apă potabilă în cartierul Vârtopu.

Lucrările la rețeaua de alimentare cu apă cuprind:

- Construcție stație de pompare apă potabilă;

- Reabilitare conductă de aducțiune;

- Extindere rețea de distribuție apă potabilă.

Lucrările pe rețeaua de canalizare menajeră cuprind:

- Extindere rețele de canalizare menajeră;

- Reabilitare rețele de canalizare menajeră;

- Construcție stații de pompare apă uzată noi și conducte de refulare.


Obiectivul POIM în județul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM - protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

                                                                                                                                                                      I Director General: Catalin USURELU I

Contact: Mărgărit Longin, Responsabil Relaţii Publice şi Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poştal 230072, Slatina, judeţul Olt, România, Tel: 0249 431 750 Fax: 0349 401 168 Email: uip@caolt.ro


  • Foto Comunicat semnare contract „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia” Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM)