Comunicat de presă finalizare proiect „Dezvoltarea societăţii BAU PRODUKTE SRL prin diversificarea activităţii şi achiziţia de utilaje”


  • Foto Comunicat de presă finalizare proiect „Dezvoltarea societăţii BAU PRODUKTE SRL prin diversificarea activităţii şi achiziţia de utilaje”

Anunţ de presă finalizare proiect

Slatina, August 2023

Dezvoltarea societatii BAU PRODUKTE SRL prin diversificarea activitatii si achizitia de utilaje

SC BAU PRODUKTE SRL este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea societatii BAU PRODUKTE SRL prin diversificarea activitatii si achizitia de utilaje”, cod SMIS 132073, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 2: ”Imbunătăţirea competitivităţii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/604/2/1- Microîntreprinderi. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.037.725,84 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 740.618,64 lei, iar Valoare contributiei europene (FEDR) 629.525,84 lei.

Obiectivul general al proiectului este inovarea tehnologiilor prin implementarea unor tehnologii moderne conforme standardelor de calitate internationale care vor avea ca efect atat o reducere a timpului de executie a serviciilor, cat si o crestere a calitatii acestora. Cresterea productivitatii - vizeaza o eficientizare a utilizarii resurselor financiare, materiale si umane. Cresterea competitivitatii pe piata interna prin diversificarea serviciilor oferite clientilor, gasirea solutiilor la problemele si necesitatile acestora. Stabilirea directiilor de actiune in conditiile noii piete europene.

Imbunatatirea abilitatilor managerilor si compartimentelor specializate pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare a firmei.

Achizitionarea unor tehnologii performante care sa asigure performanta si calitatea.

Obiectivele specifice ale proiectului

Achizitionarea de utilaje noi, moderne, in cadrul Societatii Comerciale Bau Produkte SRL, care sa genereze cresterea profitului si crearea de noi locuri de munca.

Cresterea cifrei de afaceri intr-un interval de trei ani de la data finalizarii proiectului.

Cresterea numarului de locuri de munca cu inca 5 fata de cele existente si imbunatatirea mediului de lucru al angajatilor de asemenea se va imbunatati conditiile de viata pentru viitori angajati, societatea noastra va veni si in intampinarea comunitati locale prin plata impozitelor si taxelor catre bugetul local si consolidat.

Optimizarea alocari resurselor financiare prin identificarea oportunitatilor si alternativelor.

Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si egalitatea de sanse - proiectul respecta cerintele legale minime in privinta protejarii mediului inconjurator si egalitatii de sanse;

Scopul acestui proiect este de a creste competitivitatea firmei la nivel regional si national, prin implementarea investitiei propuse.

Rezultatele proiectului - Prin implementarea proiectului se vor realiza urmatoarele rezultate.

1- Diversificarea activitati din cadrul intreprinderi prin infiintarea serviciilor adresate constructiilor.

2- Cresterea numarului de salariati din cadrul companiei.

3- Achizitia de utilaje tehnologice noi cu caracteristici tehnice noi cu scopul de-a reduce timpi de executie, cu un consum redus de combustibil.


Impactul proiectului – Prin implementarea proiectului s-au creat 5 locuri de munca din care un loc din  categoria persoanelor defavorizate. La nivel local se vor oferi servicii calitative.

Durata de implementare a proiectului este de 11 luni, respectiv între data de 01.12.2022 și data 30.10.2023.

Locul de implementare este Jud. Olt, Municipiul Slatina, Str. Tunari, Nr. 22,

Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0762292101, e-mail bau.produkte@yahoo.com, persoană de contact: Popescu Mircea, administrator. 

SC BAU PRODUKTE SRL

CUI 37195106

  • Foto Comunicat de presă finalizare proiect „Dezvoltarea societăţii BAU PRODUKTE SRL prin diversificarea activităţii şi achiziţia de utilaje”

Varianta PDF poate fi vizualizată aici