Comunicat de presă finalizare Proiect „CENTRALE FOTOVOLTAICE (PANOURI SOLARE) ÎN VEDEREA PRODUCERII 0.673MW ENERGIE ELECTRICĂ LA SC COMPANIA DE APĂ OLT SA”


  • Foto Comunicat de presă finalizare Proiect  „CENTRALE FOTOVOLTAICE (PANOURI SOLARE) ÎN VEDEREA PRODUCERII 0.673MW ENERGIE ELECTRICĂ LA SC COMPANIA DE APĂ OLT SA”

Data: 17.01.2024

     „CENTRALE FOTOVOLTAICE (PANOURI SOLARE) ÎN VEDEREA PRODUCERII 0.673MW ENERGIE ELECTRICĂ LA SC COMPANIA DE APĂ OLT SA”

Compania de Apă Olt S.A., cu sediul in localitatea Slatina, strada Artileriei, nr. 2, județul Olt, cod poștal 230072, telefon/ fax: 0249.431.750/ 0349.401.168, nr. de ordine in Registrul Comerțului J28/209/2007, Cod de Înregistrare Fiscală 21307548, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului “CENTRALE FOTOVOLTAICE (PANOURI SOLARE) ÎN VEDEREA PRODUCERII 0.673MW ENERGIE ELECTRICĂ LA SC COMPANIA DE APĂ OLT SA”, Cod apel: POIM/1098/11/1/Implementare măsuri de utilizare a SRE (cu excepția biomasei) în vederea scăderii consumului de energie din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul OR, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Componenta 1 - Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apa;

Contractul de finanțare nr. 2254 /SMIS 159646 a fost semnat în data de 23 iunie 2023; 

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea eficienței energetice prin producerea energiei electrice regenerabile în scopul asigurării consumului propriu al S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A.;

Rezultatele finale în urma implementării proiectului: 

1. S-au instalat 5 parcuri fotovoltaice cu puterea instalată de 673 KWp în punctele de lucru gestionate de S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. din localitățile Slatina, Caracal, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Scornicești;.

2. Protecția mediului prin reducerea emisiilor de carbon în atmosfera cu 282,7 tone CO2;

3. Producerea de energie electrică curată prin exploatarea unor noi sisteme fotovoltaice 856,729 MWh/an.

Beneficiar: S.C. Compania de Apă Olt S.A.;

Cod MySMIS: 159646;

Valoarea totală a proiectului este de 5.872.932,84 lei; 

Durata proiectului: 26 luni, din data de 01.11.2022 până în data de 31.12.2024.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Persoana de contact: Ușurelu Marius-Cătălin – Director General - S.C. Compania de Apă Olt S.A., Tel: 0249.431.750; Fax: 0349.401.168;  e-mail: office@caolt.ro 

  • Foto Comunicat de presă finalizare Proiect  „CENTRALE FOTOVOLTAICE (PANOURI SOLARE) ÎN VEDEREA PRODUCERII 0.673MW ENERGIE ELECTRICĂ LA SC COMPANIA DE APĂ OLT SA”