Comunicat de presă


  • Foto Comunicat de presă

„MĂSURI DE DIGITALIZARE NECESARE PENTRU EFICIENTIZAREA ȘI SUSTENABILITATEA INVESTIȚIILOR REALIZATE DE S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A."

Compania de Apă Olt S.A., cu sediul in localitatea Slatina, strada Artileriei, nr. 2, județul Olt, cod poștal 230072, telefon/ fax: 0249.431.750/ 0349.401.168, nr. de ordine in Registrul Comerțului J28/209/2007, Cod de Înregistrare Fiscală 21307548, în calitate de beneficiar, anunță începerea proiectului "MĂSURI DE DIGITALIZARE NECESARE PENTRU EFICIENTIZAREA ȘI SUSTENABILITATEA INVESTIȚIILOR REALIZATE DE SC COMPANIA DE APA OLT SA", Cod apel: POIM/1095/3/2/Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației/2/Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Contractul de finanțare nr. 2298 / SMIS 158305 a fost semnat in data de 9 august 2023;

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea transformării digitale a SC COMPANIA DE APA OLT SA, în vederea monitorizării și controlului activelor esențiale și digitalizării activității de furnizare a serviciilor de apă și canalizare, precum si pentru eficientizarea și sustenabilitatea investițiilor realizate cu scopul accelerarii deciziilor necesare pentru îmbunătațirea calitatii serviciului.

Obiective specifice: 

Implementarea unui sistem informatic integrat pentru managementul pierderilor de apă care oferă soluții specifice pentru managementul alimentării și distribuției apei – un sistem ce integrează sistemele existente si asigura fundația pentru dezvoltării ulterioare creând fundația rețelei inteligente de apă; 

Achizționarea si montarea a 3.000 contoare de apă/apometre, pentru municipiul Slatina, pentru locuințele individuale și asociațiile de proprietari;

Reducerea cu 15% a cantitatii de apă pierdută și a costurilor asociate prin identificarea rapidă a scurgerilor și asigurarea unui răspuns rapid, scăzând costurile de tratare și energie asociate cu pierderile de apa ce sunt generatoare de pierderi;

Achizționarea si montarea a 50 debitmetre;

Achizționarea 4 truse citire.

Rezultatele proiectului:

1. Realizarea auditului proiectului;

2. Realizarea Studiului de oportunitate aferent proiectului;

3. Realizarea cererii de finanţare si a anexelor acesteia;

4. Realizarea activității de Comunicare, informare si publicitate cu respectarea prevederile Manualului de Identitate Vizuala;

5. Achiziția și implementarea unui sistem informatic;

6. Achizția și montarea a 3.000 contoare de apa/apometre în municipiul Slatina;

7. Achizția și montarea a 50 de debitmetre;

8. Achizția  a 4 truse citire;

9. Reducerea cu 15% a cantităţii de apa pierdută si a costurilor asociate.

Beneficiar: S.C. Compania de Apă Olt S.A.;

Cod MySMIS: 158305;

Valoarea totală a investiției (inclusiv cheltuieli neeligibile și TVA) : 11.706.982 lei, din care valoarea eligibilă a investiției, fără TVA 9.778.190 lei

Durata proiectului: 13 luni

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Persoana de contact: Ușurelu Marius-Cătălin – Director General - S.C. Compania de Apă Olt S.A., Tel: 0249.431.750; Fax: 0349.401.168;  e-mail: office@caolt.ro 

  • Foto Comunicat de presă