Cardurile de sănătate duplicat se ridică de la CAS Olt, în baza unei cereri

Cei care au pierdut cardul de sănătate pot solicita eliberarea unui card duplicat la Casa de Sănătate Olt. La acest moment, peste 300 de persoane din judeţ sunt aşteptate să-şi ridice cardurile de sănătate duplicat, în baza cererilor depuse în perioada februarie-martie 2022.

Începând cu data de 15 septembrie cardurile naționale de sănătate duplicat nu se mai distribuie la domiciliul asiguratului ci se ridică de la sediul casei de asigurări de sănătate. Asigurații care au depus la CAS Olt cerere pentru eliberarea cardului național de sănătate duplicat, ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării cardului național de sănătate, trebuie să se prezinte la sediul casei de asigurări de sănătate pentru a intra în posesia cardului duplicat.

„În prezent, la sediul CAS Olt se gasesc 327 de carduri duplicat. Acestea sunt cardurile asiguraților care au depus solicitare în perioada 24.02.2022 – 29.03.2022.

Pentru obținerea cardului duplicat asiguratul trebuie să depună la Casa de Asigurări de Sănătate Olt o cerere tip pentru eliberarea cardului duplicat  însoțită de o copie după cartea de identitate,  cardul (în cazul deteriorării) şi dovada plăţii contravalorii noului card naţional. Documentele pot fi depuse la sediul CAS, transmise prin poștă sau prin poșta electronică însă pentru ridicarea cardului asiguratul trebuie să se prezinte la sediul instituției.

Plata aferentă eliberării cardului duplicat se poate efectua direct la casieria unitătii sau la Trezorerie”, transmite CAS Olt.

Asigurații care solicită un nou card de sănătate, până la primirea acestuia, vor beneficia de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în baza unei adeverințe de înlocuire a cardului de sănătate.