Au început înscrierile pentru examenul de Bacalaureat. Calendarul complet

Începând de astăzi şi până vineri, elevii de clasa a XII-a au posibilitatea de a se înscrie pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat din 2024.


Aceștia trebuie să completeze o cerere care va fi transmisă diriginților, iar aceștia o vor depune ulterior la secretariatul școlii. Aceasta este ultima săptămână de cursuri pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, anul școlar urmând să se încheie pe 7 iunie.


Ce acte sunt necesare pentru înscrierea la Bac:


1. Certificatul de naștere:


• Documentul original și o copie


2. Cartea de identitate:


• Documentul original și o copie


3. Cerere de înscriere (fișă-tip informatizată):


• Completată, avizată și ștampilată de unitatea de învățământ de proveniență/centrul de examen


4. Certificatul/certificatele în original și o copie a acestuia/acestora:


• În baza căruia/cărora se solicită echivalarea probei C și D, dacă este cazul


5. Foaia matricolă:


• În original


6. Adeverință emisă de unitatea de învățământ:


• Prin care se confirmă finalizarea clasei a XII-a/a XIII-a și media generală


Calendar Bacalaureat 2024, sesiunea iunie-iulie 2024

3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen


7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a


17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A


19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B


19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D


25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C


1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă


2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă


4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă


5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă


8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (intervalul orar 12.00 – 18.00)


9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor


12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale


Calendar Bacalaureat 2024, sesiunea de toamnă

15 – 22 iulie 2024: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe


8 – 9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A


9 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B


12 august 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D


13 – 14 august 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C


19 august 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă


20 august 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă


21 august 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă


22 august 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă


26 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00)


27 – 29 august 2024: Rezolvarea contestațiilor


30 august 2024: Afișarea rezultatelor finale