Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC RB SOLAR ENERGY SRL  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE  CENTRALA FOTOVOLTAICA, IMPREJMUIRE TEREN SI ACCES AUTO”, propus a fi amplasat în  com. Dobrun , extravilan T7, P1, nr. cad. 54230, jud. Olt. 

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, județul Olt  si SC RB SOLAR ENERGY SRL  - Craiova, str. Caracal, nr. 5, jud.  Dolj  in zilele de luni până vineri, intre orele 9.00- 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt.