Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

5EF EUROPEAN ENERGY EFICIENT ECONOMY EQUITY SA, titular al proiectului „AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTERE MAI MARE DE 400 KW PE ACOPERIŞUL CONSTRUCŢIILOR C1, C2, C3, C4, C5, C6 ŞI C8", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTERE MAI MARE DE 400 KW PE ACOPERIŞUL CONSTRUCŢIILOR C1, C2, C3, C4, C5, C6 ŞI C8", propus a fi amplasat în Caracal, str. Vornicul Ureche, nr. 4A, judeţul Olt. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele catre o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.