Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA, prin GLOBALSERV ELIN SRL, titular al proiectului „ÎNTĂRIRE REŢEA ÎN VEDEREA RACORDĂRII UTILIZATORULUI SORIN COTELIN, DIN PTA 1 GIUVĂRĂŞTI, CONFORM ATR NR. 001100212760/ 13.06.2020, COMUNA GIUVĂRĂŞTI, SAT GIUVĂRĂŞTI, T16/1, P28, JUD. OLT”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ÎNTĂRIRE REŢEA ÎN VEDEREA RACORDĂRII UTILIZATORULUI SORIN COTELIN, DIN PTA 1 GIUVĂRĂŞTI, CONFORM ATR NR. 001100212760/ 13.06.2020, COMUNA GIUVĂRĂŞTI, SAT GIUVĂRĂŞTI, T16/1, P28, JUD. OLT”, propus a fi amplasat în comuna Giuvărăşti, sat Giuvărăşti, T16/1, P28, judeţul Olt. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Olt.