Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

VĂLEANU MIRELA, cu sediul în comuna Rotunda, str. Ştefan Cel Mare, nr. 16, judeţul Olt, titular al proiectului CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO CU MAXIM 3 POSTURI ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO CU MAXIM 3 POSTURI ŞI ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ propus a fi amplasat în comuna Rotunda, str. Carol I, nr. 18, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.