ANUNŢ PUBLIC

SC NIBANA SERVICEGAZ SRL, titular al activităţii: „INSTALATIE DE DISTRIBUTIE GPL LA AUTOVEHICULE TIP SKID”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea Bals, str. N. Titulescu, nr. 131, judeţul Olt.

Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Olt , strada Ion Moroşanu, nr. 3, în zilele de luni - joi, între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT , pe durata derularii procedurii de autorizare.