4,43% , rata şomajului în Olt

Potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați  7.094  șomeri (din care 3.101 femei), rata șomajului fiind de 4,43% . Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,52 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,09  pp.

Din totalul de 7.094 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 880 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.214 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.438  șomeri provin din mediul rural și  1.396  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

< 25 an               668

între 25-29         384

între 30-39         826

între 40-49         1807

între 50-55         1624

peste 55 ani      1785

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (39,71 %), apoi somerii cu nivel de instruire  primar si fara studii (21,40 %), urmat de cei cu nivel de instruire liceal (19,55 %), iar 16,69 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,16 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,49 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1876 persoane foarte greu ocupabile,  3468 greu ocupabile, 1539 mediu ocupabile, iar 211 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.