Staţie nouă de oxigen, la Spitalul Corabia. Finanţare cu fonduri europene

Spitalul Orășenesc Corabia va fi dotat cu o stație nouă de oxigen, finanţarea investiţiei fiind asigurată din fonduri europene.

Consiliul Local Corabia a aprobat, miercuri, prin proiectul propus de primarul Iulică Oane, indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii de fluide
medicale la Spitalul oraşenesc Corabia”.

 Valoarea totală a proiectului este de 9.898.319,85 lei, inclusiv TVA. Proiectul va fi finanţat integral prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020,Axa Prioritară
9 – Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID 19-Cod apel:POIM 935/9/1/ Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale.

Conform proiectului, pentru alimentarea spitalului cu fluide medicale, se propune o instalație de producere și distribuție fluide medicale, oxigen, aer comprimat și vacuum, compusă din:
- stație de producere oxigen medical;
- stație de producere aer comprimat medical:
- stație de producere vacuum medical;
- trasee noi de distribuție din țeavă de cupru DHP;
- 8 tablouri de alarmare;
- 127 posturi finale de distribuție, dotate cu oxigenatoare și aspiratoare pe vacuum, pentru secțiile de spitalizare, CPU,ATI și Bloc Operator;
 - 6 sisteme de monitorizare senzoriconcentrație oxigen în spital.

„Investițiile în infrastructura sanitară vor asigura îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate, și la creșterea eficienței îngrijirii spitalicești”,
transmit reprezentanţii Primăriei Corabia.