Rata şomajului, în Olt, a înregistrat o uşoară scădere. Peste 7.000 de persoane se află în evidenţele AJOFM

Potrivit datelor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, la sfârşitul lunii martie, erau înregistrați  7.248  șomeri (din care 3.139  femei), rata șomajului fiind de 4,52% . Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,62 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,09  pp.

Din totalul de 7.248 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.037 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.211 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.834  șomeri provin din mediul rural și  1.414  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

< 25 ani 728

între 25-29 526

între 30-39 978

între 40-49 1747

între 50-55 1626

peste 55 ani 1643

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (39,71 %), apoi somerii cu nivel de instruire  primar si fara studii (20,23 %), urmat de cei cu nivel de instruire liceal (20,30 %), iar 16,94 % au absolvit invatamantul profesional/arte si meseri. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,19 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,64 %. 

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1817 persoane foarte greu ocupabile,  3571 greu ocupabile, 1523 mediu ocupabile, iar 337 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Olt.